کلاس ,نشسته ,گفتم ,پسره ,ردیف ,استاد ,نشسته بود  ,کلاس آخری 

اِتــــــــــــــــــود...

 

 

 

یادش بخیر ترمای اول دانشگاه بیشتر کلاسامون 

 

 

از صب تا شب بود دیگه واسه کلاس آخری همه

 

 

خسته میشدن منم هروقت به کلاس آخری

 

 

میرسیدم غُر میزدم که  کی حوصله این

 

 

کلاسو داره خدااااا !!!!!!!!!!

 

 

 

 

اونروزم آخرین کلاسم معادلات بود و  طبق معمول

 

 

 

سَرکلاس رفتم  و استاد محترم شروع به درس

 

 

 

دادن  کرد و پشت سر هم معادله مینوشت

 

 

 

و حل میکرد

 

منو دو تا از دوستام ردیف دوم نشسته بودیم و

 

 

ردیف اول هم جز یه نفر که رو به روی دوستم

 

 

نشسته بودکسی نبود. یه کم که گذشت  یه

 

 

پسره که  قدشم بلندبود وارد کلاس شد و از

 

 

 

شانسه بَدِ من دقیقا اومد جلو من نشست! 

 

 

 

منو میگی هی غر میزدم این از کجا پیداش شد. :/

 

 

 

دقیقا جلو دید من نشسته بود  آروم بهش گفتم:

 

 

 

آقا اگه میشه صندلیه جفتی بشینید

 

 

 

(آخه صندلی جفتیش خالی بود!) یا یه کم

 

 

پایین تر برید تابلو رو نمیبینیم !

 

 

 این آقا هم لطف کرد هی بیشتر خودشو میکشید

 

 

 

بالا حالا همینجورشم قدش بلند بودا!!!

 

 

 

 منم هر چی غر زدم که تابلو رو نمیبینیم انگار نه انگار!

 

 

 

 

بلاخره موفق شد کُفرِ منو در بیاره مونده بودم

 

 

چطوری حالشو بگیرم  که یه فکر طلایی خورد

 

 

به سرم

 

 

 

نوک اتودی که دستم بودو فرو کردم تو کمرشو

 

 

گفتم: آقا با شما بودما!!

 

 

پسره هم یه هو پرید گفت: آخ !!!!!!!!!

 

 

 

و از اونجایی که ردیف اول نشسته بود  استاد

 

 

چنان چشم غره ای بهش رفت که پسره در جا

 

 

ساکت شد

 

 

 

  دوستم یه سُقُلمه ای زد بهم گفت :چکار کردی

 

 

مریم یارو داغون شد گفتم:نمیدونستم نوک اتود

 

 

انقدر درد داره

 

 

 

 فقط برگشت گفت باشه خانوم چه کاریه! 

 

 

از حالت صورتش معلوم بود اگه سر کلاس نبود

 

 

 

تیکه بزرگم گوشم بود

 

 

 

 بعدم که استاد آنتراک داد کلا از کلاس رفت

 

 

 

 دوستام کلی خندیدنو گفتن فرار کرد بدبخت ...

 

 

 

دیگه از اون روز  هر وقت یه موردی پیش میومد

 

 

 

میگفتم :بچه های فلانی اتود لازمه میگفتن: نه تو

 

 

رو خدا!!

 

 

این بار شر میشه بشین سَر جات منم که حرف

 

 

گوش کن مینشستم سَر جام!!!!

 

 

 

 البته (به جون عمه محترمم...)

 

 

 

 

maryam#

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : حرف دل
برچسب ها : کلاس ,نشسته ,گفتم ,پسره ,ردیف ,استاد ,نشسته بود  ,کلاس آخری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : /خاطـــــــــرات/